Darmowe stare gry

Darmowe stare gry

Computer Forensics

Informatyka śledcza jest procesem bada systemy komputerowe poprzez zbieranie i analizowanie dowodów i danych komputerowej w celu określenia ich nielegalnych lub niedozwolonych zaangażowania w przestępstwa lub oszustwa. Ta stosunkowo nowa dziedzina jest używana przez organy ścigania, wojsko, agencje wywiadowcze i przedsiębiorstw. protokoły przetwarzania dowodów komputer są skrupulatnie przestrzegane w procesie, a wyniki powinny być przedstawione w sądzie.

Nie tylko ogranicza się do odzyskiwania danych komputer sam, informatyki śledczej jest szybko rozwijającą się techniką śledczy używany przez specjalistów medycyny sądowej do pobierania danych, które zostały zapisane w formie elektronicznej lub szyfrowane na nośnikach cyfrowych, takich jak komputer osobisty lub pracy. Organy ścigania używać śledczej w celu zebrania dowodów dotyczących podejrzanego lub znanego przestępcy. Computer Forensics eksperci mogą wykryć nieuczciwych pracowników lub wykonawców, którzy są nieszczelne ważnych informacji, takich jak plany spółki lub wrażliwych danych klienta.

Wielu specjalistów informatyki śledczej uczą się technik w pracy organów ścigania lub w pozycjach bezpieczeństwa komputerowego. Ale pole rozszerza powszechnie pracodawcy poszukujemy kandydatów z programów świadectwa i formalnego wykształcenia informatyki śledczej, które są dostępne w wielu instytucjach. Formalne programy edukacyjne oferują instrukcje dotyczące istotnych zagadnień prawnych, umiejętności komputerowych i narzędzi kryminalistycznych, które będą potrzebne podczas pracy jako specjalistów informatyki śledczej.

Powinny one posiadać szeroką wiedzę z zakresu systemów komputerowych i programów oraz możliwość uzyskania informacji od nich. Często są one wymagane do pobierania danych, które zostały usunięte z urządzenia. W tym celu, specjalista korzysta z konkretnego oprogramowania komputerowego kryminalistyki i innych narzędzi.

Jako specjalista pracuje z dowodami zaangażowanego w sprawy karnej lub cywilnej, on / ona ma szczególną ostrożność, aby prawidłowo udokumentować wszystkie prace do komputera i informacji znajdujących się od niego. Nie istnieją wymagania uzyskaniu pozwolenia na wykonywanie zawodu specjalisty informatyki śledczej. Jednak dobrowolne poświadczenia powinny być udostępnione. Są to tak zwane Certified Information Systems Security Professional (CISSP) oraz Certified Examiner Computer (CCE). doradztwo Informatyka śledcza jest również szybko rozwijająca się dziedzina.

Informatyka śledcza stała się integralną częścią organów ścigania, służb obrony, korporacji i dużych instytucji, ponieważ wszystkie odnoszą się do przestępstw komputerowych.

Artykuł napisany przez: